Bank işi Fakulteti

Türkmen döwlet maliýe institutynyň Bank işi fakultetiniň gurluş düzümi:

Kafedralar:

  1. Bank işi
  2. Jemgyýeti öwreniş ylymlary
  3. Bedenterbiýe

Hünärler:

  1. Pul dolanyşygy we karz
  2. Bank işi we maliýe

        Pul dolanyşygy we karz hem-de Bank işi we maliýe hünärleri boýunça ýokary bilimli ykdysatçy hünärmenler taýýarlanylýar. Olar ýurdumyzyň bank we maliýe edaralarynda, dürli görnüşli kärhanalarda, halkara maliýe guramalarynda zähmet çekýärler.

        Fakultetiň kafedralarynda okuw-usuly we ylmy-barlag işleri alnyp barylýar. Professor-mugallymlar tarapyndan okuw kitaplary we gollanmalary taýýarlanylýar.