Professor-mugallymlarynyň Çap Eden Okuw Kitaplary we Okuw Gollanmalary

TB Okuw kitabyň ady Okuw gollanmanyň ady Neşir edilen ýeri, ýyly Kitabyň (gollanmanyň) awtorlary
1 Halkara ykdysady gatnaşyklar Aşgabat, TDNG, 2013ý. Işangulyýew Ö., Orazlyýew N.
2 Türkmenistanyň ykdysadyýeti Aşgabat, TDNG, 2013ý. Işangulyýew Ö., Kazygulyýew A., Baýramow H., Penaýew G., Öwezowa M., Annamuhammedow J., Geldimuhammedowa O., Hajygurbanow H., Saparow Ý., Begenjow P., Haşyrow B., Çaryýewa O.
3 Математика 2 класс (для русских школ, 2-ое издание) Aşgabat, TDNG, 2011ý. Garryýew G., Atabaýew G., Nobatow M., Babaýewa O., Semýonowa M.
4 Informatika (Umumy orta bilim berýän mekdepleriň XI synpy üçin okuw kitaby) Aşgabat, TDNG, 2014ý. Kutlyýew G., Nurgeldiýew O., Taýjanow G., Weliýew T.
5 Informatika (Umumy orta bilim berýän mekdepleriň X synpy üçin synag okuw kitaby) Aşgabat, TDNG, 2015ý. Allagulyýew A., Ataýew K., Nurgeldiýew O.
6 Häzirki zaman kompýuter tehnologiýala-rynyň esaslanýan düşünjeleri Aşgabat, “Ylym” neşirýaty, 2015ý Garryýew G., Garryýew O., Myradow A.
7 Bank menejmenti Aşgabat, TDNG, 2016ý. Babaýew G., Mämmedowa Ý., Bäşimow Ş., Akmyradow M., Rejepow Ç.
8 Ekonometrika Aşgabat, “Ylym” neşirýaty, 2016ý. Garajaýew A., Öwezow A., Myradow A., Meläýewa O.
9 Makroykdysady-ýetde matematiki modeller Aşgabat, TDNG, 2016ý. Şükürow G., Möwlamow D., Şükürow M.
10 “Ylym we bilim innowasion ykdysadyýetiň binýadydyr” atly ylmy-amaly maslahatyň nutuklarynyň gysgaça beýany Aşgabat, TDNG, 2016ý. Awtorlar topary
11 Häzirki zaman kompýuter tehnologiýala-ry. Tejribe işleri-I Aşgabat, “Ylym” neşirýaty, 2016. Kutlyýew G., Garryýew G., Şagulyýew Ş., Sopyýew A., Myradow A., Aşyrowa O., Hydyrowa A., Şamuhammedow G., Allaberdiýewa Ý.
12 Häzirki zaman kompýuter tehnologiýala-ry. Tejribe işleri-II Aşgabat, “Ylym” neşirýaty, 2016. Kutlyýew G., Garryýew G., Şagulyýew Ş., Sopyýew A., Myradow A., Aşyrowa O., Hydyrowa A., Şamuhammedow G., Allaberdiýewa Ý.
13 Ykdysadyýetde maglumat ulgamlary we tehnologiýala-ry. Tejribe işleri Aşgabat, “Ylym” neşirýaty, 2016. Kutlyýew G., Garryýew G., Şagulyýew Ş., Sopyýew A., Myradow A., Ataýewa M., Aşyrowa O., Hydyrowa A., Şamuhammedow G., Allaberdiýewa Ý.
14 Ýokary matematika boýunça meseleler ýygyndysy Aşgabat, TDNG, 2017ý. Öwezow A., Garajaýew A.
15 Bizi gurşap alýan geometriýa Aşgabat, TDNG, 2017ý. Garryýew G.
16 Süýdüň düzümini seljermek Aşgabat, TDNG, 2017ý. Akyýewa G.
17 Ykdysady matematiki modeller we usullar Aşgabat, TDNG, 2017ý. Garajaýew A., Öwezow A., Meläýewa O.
18 Işjeň gatnaşyklar Aşgabat, Ylym, 2017ý. Babaýew G., Mämmedowa Ý., Orazmämmedowa Ş.
19 Süýt we süýt önümlerini gaýtadan işlemegiň tehnologiýasy Aşgabat, TDNG, 2017ý. Akyýewa G.
20 Ykdysady psihologiýa Aşgabat, TDNG, 2017ý. Babaýewa M., Nyýzagylyjow A., Bakyýew I.
21 Häzirki zaman kompýuter tehnologiýalary Aşgabat, TDNG, 2018ý. Ýazgylyjow A.,Weliýew T., Ýazhanowa H., Bäşimowa N., Ilmyradow G., Töräýewa Ş., Annaýewa G., Öwezowa G., Ataýewa M.
22 Inžener ykdysatçynyň psihologiýasy Aşgabat, TDNG, 2018ý. Ýowjanow Ö., Mämmetgulyýew Ç., Iwanow B., Orazmuhammedowa A., Muhammedowa A.
23 Gazna biržasy Aşgabat, TDNG, 2019ý. Hanaýewa J., Amanowa M., Kowusowa L., Hemraýew D., Nurmedow P. Babaýewa J.
24 Mikroykdysady-ýet dersi boýunça meseleleriň we testleriň ýygyndysy Aşgabat, TDNG, 2019ý. Şirzade D., Hemraýew D., Rejepow Ç.
25 Halkara töleg ulgamlary Aşgabat, TDNG, 2019ý. Babaýew G., Mämmedowa Ý., Bäşimow Ş., Möwlamowa A., Koçumowa A.
26 Auditiň halkara standartlary Aşgabat, TDNG, 2019ý. Babaýew G., Meredow M., Mämmedowa Ý.
27 Bank töwekgelçiligi we onuň ätiýaçlandyrylyşy Aşgabat, TDNG, 2019ý. Babaýew G., Bäşimow Ş., Möwlamowa A., Saparowa O., Koçumowa A., Akmyradow M., Rejepow Ç., Orazmämmedowa Ş.
28 Ýokary okuw mekdeplerinde okatmagyň we gözegçiligiň usullary Aşgabat, TDNG, 2019ý. Öwezow A.
29 Ykdysady dersler boýunça işjeň auditoriýa sapaklaryny okatmagyň usulyýeti Aşgabat, TDNG, 2019ý. Aýnazarow N., Akmämmedowa J., Tuwakowa B., Kairowa G.
30 Telekeçilik işini guramak Aşgabat, TDNG, 2019ý. Kerimberdiýewa Ş., Ataýewa M., Gylyçdurdyýewa P.
31 Halkara ykdysady guramalar Aşgabat, TDNG, 2019ý. Ataýew G., Haşyrow B., Jumaýew R.
32 Telekeçilik işi Aşgabat, TDNG, 2019ý. Orazlyýew N., Aýnazarow N., Rejepow G., Ataýewa M., Kowusowa L., Babaýewa J., Akmämmedowa J.
33 Bank statistikasy Aşgabat, TDNG, 2019ý. Hanaýewa J., Bakyýew I., Amanowa M.
34 Sanly bilim ulgamynda peýdalanylýan käbir düşünjeler Aşgabat, “Ylym” neşirýaty, 2020ý. Garryýew G., Garryýew O., Meredowa G., Artykowa B., Şagulyýew Ş., Ataýewa M., Hydyrowa A., Aşyrowa O.
35 Maliýe seljermesi Aşgabat, “Ylym” neşirýaty, 2020ý. Şirzade D., Bäşimow Ş., Amanowa M.
36 Döwletiň maliýe syýasaty Aşgabat, TDNG, 2020ý. Orazlyýew N., Aýnazarow N., Amanowa M., Sopyýew A., Bekiýewa O.
37 Banklarda buhgalterçilik hasaba alnyşy I kitap Aşgabat, TDNG, 2020ý. Babaýew G.