Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan 2022-10-25 - 2022-12-30 sene aralygynda geçirilen çärýeklik boýunça netijeler

Ýer Ýokary okuw jaýy Toplan utugy
1 S.A. Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti 5925
2 Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2969
3 Türkmen döwlet maliýe instituty 2430
4 Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty 2225
5 Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty 891
6 Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty 439
7 S.Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty 365
8 Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty 356
9 Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti 294
10 Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň döwlet lukmançylyk uniwersiteti 201
11 Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti 179
12 Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti 179
13 Türkmen döwlet medeniýet instituty 177
14 Türkmen döwlet binägärlik-gurluşyk instituty 112
15 Türkmenistanyň döwlet çeperçilik akademiýasy 99
16 Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty 89
17 Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy 52