TAÝÝARLYGYŇ UGURLARY WE HÜNÄRLER

Türkmen döwlet maliýe institutynda häzirki wagtda şu aşakdaky bakalawr taýýarlyk ugurlary we hünärler boýunça hünärmenler taýýarlanylýar.

1. BAKALAWRLARY TAÝÝARLAMAGYŇ UGURLARY

1 Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit
2 Halkara maliýe
3 Maliýe we karz
4 Işewürlik-informatika
5 Maliýe menejmenti
6 Bank işi we pul dolanyşygy
7 Maliýe
8 Salgytlar we salgyt salmak
9 Töwekgelçilikleri dolandyrmak we ätiýaçlandyryş işi
10 Birža işi
11 Maliýe gözegçiligi
2. HÜNÄRLER

1 Maliýe
2 Pul dolanyşygy we karz
3 Salgytlar we salgyt salmak
4 Bank işi we maliýe
5 Ätiýaçlandyryş işi
6 Birža işi
7 Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit
8 Maliýe gözegçiligi
9 Maliýe menejmenti
10 Ykdysady informatika