Üstünliklerimiz

Ýurdumyzyň beýleki ýokary okuw mekdepleri bilen bir hatarda Türkmen döwlet maliýe instituty hem özüniň zehinli, maksada okgunly talyplary bilen tapawutlnýar. Döwlet derejesinde geçirilýän bäsleşiklerde baýrakly orunlara mynasyp bolýan talyplarymyzyň hatary günsaýyn artýar. Hormatly Prezidentimiziň aýdyşy ýaly “Zehinli ýaşlar Watanymyzyň buýsanjydyr”.

Üstünliklerimiz 24 Oktýabr, 2021

Ylmy gurnaklar

Ýurdumyzyň beýleki ýokary okuw mekdepleri bilen bir hatarda Türkmen döwlet maliýe instituty hem özüniň zehinli, maksada okgunly talyplary bilen tapawutlnýar. Döwlet derejesinde geçirilýän bäsleşiklerde baýrakly orunlara mynasyp bolýan talyplarymyzyň hatary günsaýyn artýar. Hormatly Prezidentimiziň aýdyşy ýaly “Zehinli ýaşlar Watanymyzyň buýsanjydyr”.

Täzelikler 22 Oktýabr, 2021

Scroll to Top