Türkmen döwlet maliýe instituty

Täzelikler we

Geçirilýän Çäreler

Sport çäre

Institutda ýygy-ýygydan talyplaryň we professor-mugallymlaryň gatтaşmagynda sport çäreleri geçirilýär

Okuw sapagy

Innowasion tehnologiýalaryp kňmegi bilen talyplara okuw sapagy geçildi

Muzeýde

Institutyň muzeýinde 1-nji kurs talyplarynyň gatnaşmagynda çäre geçirildi.

Ylmy temalar

Institutyň kafedralaryň alyp barýan ylmy temalary barada maglumatlar.

Sport

Hormatly Prezidentimiziñ “Sagdyn bedende – sagdyn ruh” diẏen sözlerinden ugur alyp, institutyñ talyp ẏaşlary özleriniñ bedenlerini berkitmek üçin dürli derejelerde geçirilẏän sport çärelerine, ẏarẏşlaryna uly höwes bilen gatnaşẏarlar.

Ylmy Gurnaklar

Ylmy gurnaklar Türkmenistanyň we dünýä döwletleriniň ykdysady meselelerini öwrenmek we ylmy-barlag tejribesini toplamak, talyplaryň ylmy-barlag endiklerini ösdürmek maksady bilen geçirilýär.

Kitaphana

Institutyñ ylmy kitaphanasynyñ düzüminde öz içine 50 sany kompẏuteri birleşdirẏän elektron kitaphananyñ hem hereket etmegi okyjylara ediẏän hyzmatyñ derejesini has ẏokarlandyrmaga mümkinçilik berýär

Türkmenistanyň milli pulunyň dolanyşyga girizilmeginiň 28 ýyllygyna bagyşlanyp,«Ykdysadyýet» boýunça ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň gatnaşmaklarynda onlaýn internet bäsleşigi geçirildi

Bäsleşigiň netijeleri