Bäsleşikler

785

2024-nji ýylda "Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy" ýylynda Türkmenistanyň Bilim ministrligi we ýokary okuw mekdepleri tarapyndan bilelikde geçiriljek Hakaton bäsleşikleriniň sanawy


T/bÝokary okuw mekdepleriniň adyHakatonyň adyUgry (temasy)Geçirilýän ýeri
Geçirilýän wagty
1Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutyCyberQuestOperasion ulgamda gizlin howplary öz wagtynda anyklamak we olaryň öňüni almak üçin üpjünçilikleri döretmekTürkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty2024-nji ýylyň mart aýy
2Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiSanly ösüşSanly okuw platformalaryny döretmekMagtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti2024-nji ýylyň aprel aýy
3Türkmen döwlet energetika institutyСyberHackSanly gurşawda kriptografik usullary programmalaýyn durmuşa geçirmekTürkmen döwlet energetika instituty2024-nji ýylyň aprel aýy
4Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalar institutyArkadag şäherinde hereket edýän elektromobillere kuwwat beriji bekediň innowasion taslamasyUlag, maglumat-kommunikasiýa we binagärlikTürkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalar instituty2024-nji ýylyň aprel aýy
5Türkmenistanyň telekommunikasiýalar we informatika institutyWeb-dizaýnMagtymguly Pyragy portalynyň dizaýnyny işläp taýýarlamak"Sanly çözgüt-IT meýdança" Hojalyk Jemgyýeti2024-nji ýylyň maý aýy
6Türkmen döwlet maliýe institutyMaglumat ulgamyny kämilleşdirmekInnowasion tehnologiýalarTürkmen döwlet maliýe instituty2024-nji ýylyň maý aýy
7Türkmen oba hojalyk institutyAgriTechOba hojalyk toplumyna sanly ulgamy ornaşdyrmagyň programma üpjünçiligini teklip etmekTürkmen oba hojalyk instituty2024-nji ýylyň iýun aýy
8Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiTurkmen CyberHackOperasion ulgamda gizlin howplary öz wagtynda anyklamak we olaryň öňüni almak üçin üpjünçilikleri döretmekÝagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti2024-nji ýylyň oktýabr aýy
9Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş ulgamyYkdysadyýetMaliýe we salgyt, makroykdysadyýet we mikroykdysadyýet hem-de ykdysady nazaryýetTürkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş ulgamy2024-nji ýylyň oktýabr aýy
10Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiEtut.developerTehniki ýumuş esasynda platformany işläp düzmekTürkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti2024-nji ýylyň noýabr aýy
11S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiGeomaglumat ulgamlary we çözgütleriProgramma üpjünçiligini teklip etmekS.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti2024-nji ýylyň noýabr aýy
12Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutyDili kämilleşdirmekTehniki ýumuş esasynda platformany işläp düzmekDöwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty2024-nji ýylyň noýabr aýy

Salgymyz:

744027, Aşgabat ş., 1987 köç. (Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly), 112.
744027, г. Aшхабад,  1987 (проспект Героя Туркменистана Атамурада Ниязова), 112.
744027, 112, 1987 str. (Hero of Turkmenistan Atamyrat Nyyazov ave.), Ashgabat c.
Fax: +993 12 496299

Telefon belgiler:
+993 12 496309